Politika kvaliteta Auto-Aca Ovlašćenog Škoda Servisa

Politika kvaliteta je obaveza usvojena od strane Auto-Aca servisa. Auto–Aca servis se bavi servisiranjem vozila, u cilju zadovoljenja statusa kao ovlašćenog servisa Škode i ostvarivanja konkurentne prednosti na tržištu, pružajuci našim korisnicima kvalitetnu i profesionalnu uslugu usvojio je Politiku kvaliteta.  Vizija Auto-Aca servisa je da budemo jedan od vodećih auto servisa u okrugu.

skoda-auto-servis-auto-aca

Utvrđenu viziju Auto-Aca servisa ostvaruje doslednom primenom sledećih principa:

  • Usredsređenost na korisnike radi stalnog povećanja njihovog zadovoljenja.
  • Profesionalnom pristupu poslu, timskom radu, znanju i kvalifikovanošću zaposlenih.
  • Stalno prilagođavanje trendovima i novim zahtevima korisnika i tržišta.
  • Konstantnom razvoju i usavršavanju zaposlenih putem raznih vrsta obuka.
  • Neprekidno unapređenje procesa Sistema upravljanja kvalitetom i životnom sredinom.

.

  • Potpunog uključivanja zaposlenih radi iskorišćenja njihovih proizvodniih i kreativnih sposobnosti za njihovu i dobrobit organizacije.
  • Planiranja, doslednog sprovođenja i proveravanja QMS.
  • Sistemskog pristupa menadžmentu radi efektivnog i efikasnog ostvarenja vizije organizacije.
  • Odlučivanja na osnovu analize podataka i informacija.
  • Razvoj uzajamno korisnih odnosa sa isporučiocima radi stvaranja dodatne vrednosti za obe strane.